100 år med kriminalmuseum

Ny nettutstilling forteller historien til Justismuseets forløper, Kriminalmuseet, som ble etablert i 1918.

Utrykningspolitiet

UP, eller Utrykningspolitiet, har deponert sin store fotosamling til Justismuseet.

Forbryteralbum

Justismuseet har Kristiania-politiets “Forbryder-album” fra 1800-tallet i sin samling. En del av innholdet i disse albumene publiseres på Digitalt Museum høsten 2017. Her kan du se vår registrator i arbeid, og lære om albumenes historie.

Ny utstilling: Propaganda

Utstillingen Propaganda viser propagandaplakatene til Nasjonal Samling 1933-45. Utstillingen står til våren 2019.

Hva er utilregnelighet?

Er noen lovbrytere for syke til å kunne straffes? Se filmen museet laget til utstillingen Galskapens fengsel.

Vi har søndagsåpent hver første søndag i måneden kl 12-16.

Justismuseet – det tidligere slaveriet

Det store murhuset med gitter foran vinduene ble bygget i 1833 som del av Slaveriet på skansen. Her sonte fanger som var dømt til straffarbeid. I 1895 ble huset omgjort til landets første kriminalasyl for farlige sinnssyke. Bygningen er fredet, og har fungert som museum siden 1997.

Arkitekt Ole Petter Riis Høegh

De faste utstillingene

De faste utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Her finner du blant annet gapestokker, skarpretterøkser, beslag fra Rinnans torturkjeller, våpen, falske penger og utstyr for fluktforsøk.

Pengefalsk, 1952

Vandreutstillingen Maktens bilder

Utstillingen synliggjør hvordan politiet fra 1850-tallet brukte fotografier for å få kontroll over grupper av mennesker som ble definert som kriminelle eller suspekte.

Interaktive fortellinger

Museet har utviklet interaktive fortellinger der leseren styrer utviklingen. Fortellingen "Rettsamfunnet" er mye brukt av skoler, og har vunnet flere prestisjetunge priser.

Formidling

Velkommen på omvisning! Vi har opplegg både for skole og for privatpersoner.

Nyheter


Aktuelle Utstillinger