Velkommen til søndagsåpent museum 5. mars kl 12-16. Gratis inngang og omvisning kl 13!

Justismuseet er det nasjonale museet for lov og rett. Museet har til formål å synliggjøre hvordan lov og rett alltid har vært – og alltid vil være – nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere.

Skiftende utstilling: Galskapens fengsel

En utstilling om håndtering, innesperring og behandling av farlige sinnslidende gjennom tidene. Utstillingen står til 20. mars 2017.

Hva er utilregnelighet?

Er noen lovbrytere for syke til å kunne straffes? Se filmen fra utstillingen Galskapens fengsel!

Kjøp boka Galskapens fengsel!

Pris kr. 250,-

Nettutstillinger

Under menylistens "Utstillinger" legger vi jevnlig ut små nettutstillinger, for eksempel "Dødsstraff à la Christian 5".

En Grunnlovsfortelling vant prisen for beste formidlingside på Det nasjonale museumsmøtet i Molde i 2016!

Bli med Therese og Hassan på en utstilling utenom det vanlige! Filmen viser fem eksempler på hvordan Grunnloven kan gripe inn i folks hverdag.

De faste utstillingene

De faste utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Her finner du blant annet gapestokker, skarpretterøkser, beslag fra Rinnans torturkjeller, våpen, falske penger og utstyr for fluktforsøk.

Pengefalsk, 1952

Vandreutstillingen Maktens bilder

Utstillingen synliggjør hvordan politiet fra 1850-tallet brukte fotografier for å få kontroll over grupper av mennesker som ble definert som kriminelle eller suspekte.

Interaktive fortellinger

Museet har utviklet interaktive fortellinger der leseren styrer utviklingen. Fortellingen "Rettsamfunnet" er mye brukt av skoler, og har vunnet flere prestisjetunge priser.

Formidling

Velkommen på omvisning! Vi har opplegg både for skole og for privatpersoner.

Justismuseet – det tidligere slaveriet

Det store murhuset med gitter foran vinduene ble bygget i 1833 som del av Slaveriet på skansen. Her sonte fanger som var dømt til straffarbeid. I 1895 ble huset omgjort til landets første kriminalasyl for farlige sinnssyke. Bygningen er fredet, og har fungert som museum siden 1997.

Arkitekt Ole Petter Riis Høegh

Nyheter


Aktuelle Utstillinger