Artikkel om den storslåtte byen som Hitler planla ved Trondheim

Adolf Hitler og Albert Speer planla en storslått ny by ved Trondheim med navnet Nordstern. Byen hadde høy strategisk og symbolsk betydning og skulle styres direkte fra Tyskland. Planene ble aldri realisert, og i dag står kun landskapet igjen, uten å røpe hva slags monumentale byggverk som kunne ha blitt reist her.
Av Johan S. Helberg og Knut Sivertsen.
Publisert i: Fortidsminneforeningens Årbok 2016.