Direktørstillingen utlyses

Justismuseets direktør har gått av med alderspensjon, og det søkes derfor etter en etterfølger som kan lede museet i en periode med utfordrende utviklingsplaner.

Justismuseet har som hovedoppgave å synliggjøre hvordan lov og rett har vært og bør være for at et samfunn skal kunne fungere. For det formål skal museet sikre og dokumentere et representativt materiale fra sitt ansvarsområde. Museet skal samtidig drive forskning med utgangspunkt i samlinger og museumsrelevante tema. Museet har faste og skiftende utstillinger. Det blir produsert både vandreutstillinger og digitale formidlinger for ulike interessegrupper. Formidlingen etterstreber høy kvalitet. Museet forvalter omfattende samlinger av kulturhistoriske gjenstander fra hele justissektoren.

Museet har 6 ansatte med ulik museumsfaglig kompetanse.

Direktørstillingen er en åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse. Vi søker en person med høyere utdanning fra relevante fagområder. Arbeidet på Justismuseet krever at man skal lede et team med komplementær kompetanse. Vedkommende bør kunne dokumentere erfaring fra administrasjon og ledelse, gjerne med utadrettet virksomhet.

Museet kan tilby konkurransedyktig lønn og er tilsluttet Statens pensjonskasse.

Søknad, sammen med ideer og ambisjoner for museumsdriften, sendes til Justismuseet innen mandag 16. oktober 2017. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreformann Aage Rundberget på tlf 90066789 og e-post, aage.rundberget@gmail.com

Link til stilling på JobbNorge