Om museet

Justismuseet har til formål å synliggjøre hvordan lov og rett alltid har vært, og alltid vil være, nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. 

 

Formidling

I formidlingsarbeidet retter museet seg mot allmennheten. Skoler er en hovedmålgruppe. Den underliggende ideen i formidlingsvirsomheten er å skape forståelse for lov og retts positive funksjon i samfunnet, og for at lojalitet til lov og rett henger sammen med lojalitet til fellesskapet og med de enkeltindivider det består av. På den måten ønsker museet også at formidlingsvirksomheten skal ha en forbyggende effekt.

 

Innsamling

På området innsamling og dokumentasjon er museets overordnede siktemål å sørge for mest mulig fullstendig dokumentasjon av lov og retts materielle historie i Norge, gjennom selv å registrere og oppbevare gjenstander, supplert med å registrere gjenstander som oppbevares av andre. Museets viktigste innsamlingsområder er politiet, kriminalomsorgen og domstolene.

 

Finansiering

Museet finansieres over statsbudsjettet, i tillegg til at samarbeidspartnere er med på å finansiere formidlingsprosjekter.

Ansatte

Hilde Haaverstad Olsø

Hilde Haaverstad Olsø

Samlingsforvalter og konservator

Tlf. 73 89 92 03 / 907 66 545

hilde@justismuseet.no

Knut Sivertsen

Knut Sivertsen

Rådgiver. Arbeider ved museet mandag, tirsdag og fredag. Annet etter avtale.

Tlf. 73 89 92 03 (mandag, tirsdag og fredag)

knut.sivertsen@justismuseet.no

Christine Rokkan Eriksen

Christine Rokkan Eriksen

Museumsformidler. Kontaktperson for booking av omvisninger.

Tlf. 73 50 03 05 | 46 74 97 11

christine@justismuseet.no

Styret

Styreleder:

Pensjonert stabssjef/politioverbetjent, Magnar Skaret Nestleder regiondirektør Jorid Midtlyng

Styremedlemmer:

Domstoladministrasjonen: Professor Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen (UiB). Personlig vara: Professor Erik Opsahl, NTNU.

Trondheim kommune: Tidligere stasjonssjef Ove Sem. Personlig vara: Tidligere politioverbetjent Knut Sivertsen, Sentrum politistasjon.

NTNU: Professor emeritus Lars Fredtik Stenvik, NTNU. Personlig vara: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag, NTNU.

Politidirektoratet: Tidligere stabssjef/politioverbetjent Magnar Skaret, Sør-Trøndelag politidistrikt. Personlig vara: Seksjonssjef i seksjon for kriminalbekjempelse Astrid Birgitte Borge, Politidirektoratet.

Kriminalomsorgsdirektoratet: Regiondirektør Jorid Midtlyng, Kriminalomsorgen region nord. Personlig vara: Prosjektdirektør Torill Holsvik Høyem, Kriminalomsorgsdirektoratet.

Riksadvokaten: Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Statsadvokatene i Trøndelag. Personlig vara: Statsadvokat Per Morten Schjetne, Statsadvokatene i Trøndelag.

Museene i Sør-Trøndelag (MIST): Plan og utviklingssjef Petter Søholt, MIST. Personlig vara: Seniorrådgiver Knut Wik, Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Ansattrepresentanter: Museumsformidler Pål Ødegård, Justismuseet. Personlig vara: Samlingsforvalter Hilde H. Olsø, Justismuseet. Styret har i dag 8 medlemmer.