Om museet

Justismuseet har til formål å synliggjøre hvordan lov og rett alltid har vært, og alltid vil være, nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. 

 

Formidling

I formidlingsarbeidet retter museet seg mot allmennheten. Skoler er en hovedmålgruppe. Den underliggende ideen i formidlingsvirsomheten er å skape forståelse for lov og retts positive funksjon i samfunnet, og for at lojalitet til lov og rett henger sammen med lojalitet til fellesskapet og med de enkeltindivider det består av. På den måten ønsker museet også at formidlingsvirksomheten skal ha en forbyggende effekt.

 

Innsamling

På området innsamling og dokumentasjon er museets overordnede siktemål å sørge for mest mulig fullstendig dokumentasjon av lov og retts materielle historie i Norge, gjennom selv å registrere og oppbevare gjenstander, supplert med å registrere gjenstander som oppbevares av andre. Museets viktigste innsamlingsområder er politiet, kriminalomsorgen og domstolene.

 

Finansiering

Museet finansieres over statsbudsjettet, i tillegg til at samarbeidspartnere er med på å finansiere formidlingsprosjekter.

Ansatte

Eva Furseth

Eva Furseth

I permisjon for å skrive bok i perioden juli 2017-august 2018. Konservator NMF og formidlingsansvarlig.

Tlf.

eva@justismuseet.no

Hilde Haaverstad Olsø

Hilde Haaverstad Olsø

Samlingsforvalter og konservator

Tlf. 73 89 92 03 / 907 66 545

hilde@justismuseet.no

Knut Sivertsen

Knut Sivertsen

Rådgiver, arbeider ved museet mandag, tirsdag og fredag. Annet etter avtale.

Tlf. 73 89 92 03 (mandag, tirsdag og fredag)

knut.sivertsen@justismuseet.no

Christine Rokkan Eriksen

Christine Rokkan Eriksen

Museumsformidler, vikar for Eva Furseth i permisjonsperioden

Tlf. 73 50 03 05 | 46 74 97 11

christine@justismuseet.no

Styret

Styreleder:

Pensjonert førstelagmann i Frostating Aage Rundberget. Personlig vara lagmann Gunnar Greger Hagen.

Styremedlemmer:

Direktør ved Justis- og beredskapsdepartementet,
Erik Nadheim
Personlig vara SLT-koordinator i Trondheim kommune,
Even Ytterhus

Professor ved NTNU Lars Stenvik

Pensjonert politiavdelingssjef, fhv. kommunalråd,
Tore Paulsen Værnes
Personlig vara pensjonert politioverbetjent,
Knut Sivertsen

Fhv. direktør i Domstoladministrasjonen,
Tor Langbach
Personlig vara direktør ved Domstoladministrasjonen,
Sven Marius Urke

Pensjonert stabssjef/politioverbetjent,
Magnar Skaret
Personlig vara kriminalsjef Harald Moholt

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes
Personlig vara statsadvokat Per Morten Schjetne

Plan- og utviklingssjef Petter Søholt
Personlig vara rådgiver Knut Wik

Regiondirektør Jorid Midtlyng
Personlig vara assisterende regiondirektør,
Torill Holsvik Høyem