Skoler

Elevbesøk

I de gamle fengselcellene får du se gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Ved å lære om rettslige forhold i fortiden får man et bedre grunnlag for å forstå rettslige forhold i vår egen tid.

Omvisningene varer 45 minutter, men kan utvides til to skoletimer. Vår hovedmålgruppe er ungdomsskole og videregående skole. Vi tar også gjerne imot barneskole, folkehøgskole og høyere utdanning.

For bestilling av omvisninger og ytterligere informasjon, ta kontakt med Christine Rokkan Eriksen

Epost: christine@justismuseet.no Tlf: 73 50 03 05 Mobil: 46 74 97 11 (Kontortid er man-fre 10-15)

PRISER

Innenfor museets åpningstid:

Ungdomsskole, vgs, studenter: kr. 750,- (maks 15 pers). 15-30 pers: kr. 950,-

Barneskole/barnehage: kr. 500,- (maks 15 pers.). 15-30 pers: kr. 750,-

Utenfor museets åpningstid: kr. 500,- i tillegg per omviser.

 

TEMAER FOR ELEVBESØK Se pdf-brosjyre

PROPAGANDA DKS UNDERVISNINGSOPPLEGG

(Kan også fåes som omvisning til standard priser)

Egne priser gjelder for undervisningsopplegget: 1500,- for en liten gruppe, 2200,- for grupper over 15stk (maks 30). Prisen dekker undervisningen og utstyr. 

Utstillingen propaganda viser Nasjonal Samlings plakater fra 1933 til 1945. Disse plakatene virker utdaterte i dag, men gjennom diskusjoner og oppgaver vil elever få lære om virkemidler og hvordan propaganda fremmer sitt budskap. Eleven får også mulighet til å lage sin egen propaganda.

2 skoletimer | 8-10 trinn | VG - Ta kontakt for priser. Opplegget er en del av Den Kulturelle Skolesekken.

Propaganda kan også fåes som dialogbasert omvisning til standard priser. Elevene får da lære om propagandaens historie og kontekst samtidig som vi utforsker virkemidlene NS brukte mot den norske befolkningen. Virkemidler som er tidløse og som elevene møter i hverdagen sin. Varigheten blir da som de andre omvisningene, ca. en skoletime. 

Test elevene om propaganda med vår Kahoot-quiz om propagandateknikker

 

 

 

GALSKAPENS FENGSEL

Utstillingen Galskapens Fengsel er nå på vandring gjennom Norges museer. På grunn av stor etterspørsel tilbyr vi enda formidling om temaet. Elever får en presentasjon om historien, og deltar i diskusjon om viktige problemstillinger. Dette kan kombineres med dialogbasert omvisning. Elevene lærer om utilregnelighet, hvorfor vi ikke straffer utilregnelige og hvordan vi behandler de som er for syke til å kunne straffes.

2 skoletimer | Eget undervisningsopplegg | 8.-10. trinn | VGS

NETTRESSURSER - GALSKAPENS FENGSEL

 

 

HVORFOR STRAFFER VI?

Her ser vi på straffetyper fra 1600-tallet og fram til i dag. Hvorfor er lov og rett nødvendig
for at et samfunn skal fungere? Hva er et rettssamfunn? Vi har hatt ulike typer straff til
ulike tider – hvorfor?

1-2 skoletimer | Dialogbasert omvisning | 8.-10. trinn | VGS

 

NORGE UNDER KRIGEN

Hva skjedde med rettssikkerheten i Norge under nazismens totalitære styresett?
Vi ser på også rettsoppgjøret, med hovedvekt på Rinnanbanden.

1-2 skoletimer | Dialogbasert omvisning | 8.-10. trinn | VGS

 

 

 

 

ROLLESPILL: RETTSSAK

Elevene gjennomfører en fiktiv rettssak for å lære mer om hva som foregår i rettssalen.

Du finner alt du behøver i rollespillet "Sjalusi med voldelig etterspill". Det eneste som trengs i tillegg, er deltakernes fantasi. Justismuseet disponerer rettssalen i Erling Skakkes gate 60 til fri bruk for rollespillet i autentiske omgivelser.
2 timer | Rollespill | 8.-10. trinn | VGS

NETTRESSURSER FOR ROLLESPILL

 

NETTRESSURS: RETTSSAMFUNNET

15 minutter | Interaktiv fortelling | 8.-10. trinn | VGS

 

 

NETTRESSURS: EN GRUNNLOVSFORTELLING

Link: Bli med Therese og Hassan på en utstilling utenom det vanlige! Tegnefilmen viser at Grunnloven fremeles er høyst aktuell - og griper mer inn i hverdagen enn du kanskje tror.

10 minutter | Animasjonsfilm | 8.-10. trinn | VGS

 

 

NETTRESSURS: GJELDSOFFER - EN INTERKATIV FORTELLING

Hva skjer om man lar være å betale regningene? I denne interaktive fortellingen kan du utforske fornuftige og ufornuftige valgmuligheter.

I Gjeldsoffer møter vi to ungdommer som bruker mer enn de tjener, og du kan utforske hvordan de skal komme seg ut av problemene. Den interaktive filmen tar for seg stegene i en inkassosak, og forklarer viktige begreper underveis.

Spillet viser at hvordan en liten økning av forbruket kan føre til store problemer. Gjeldsoffer tar opp en høyst relevant problemstilling. Betalingsproblemer blant ungdom er økende. 1 av 4 inkassosaker gjelder dem under 25 år.

 

Kompetansemål

8. – 10. trinn

Samfunnskunnskap: Beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere   greie for rettane til forbrukarane.

Matematikk fellesfag: Tal og algebra - gjere    berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og   rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata.

 

VGS

Individ, samfunn og kultur: Gjere greie for rettane ein har som forbrukar,  og diskutere forbrukarens etiske ansvar.

Rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi.

 

 

Grupper på egenhånd

Skoler og barnehager som ønsker å besøke museet på egenhånd
er velkomne til det. Vennligst ring og avtal på forhånd, så vi unngår kollisjon med museets egne omvisninger. Lærerne er ansvarlige for at elevene holder seg rolige i løpet av besøket.

 

 

For de minste

 

Vi tar gjerne imot besøk fra de yngre. Vær oppmerksom på at noe av materialet vårt kan være litt skummelt. Vi tar i mot omvisningsbestillinger for yngre grupper. For de aller minste, 5-10 år, har vi også barneguide som here kan bla igjennom (her) eller laste ned i pdf format (her).

 

Tilrettelegging

I tillegg til nevnte temaer kan vi skreddersy opplegg etter behov. Omvisningene er dialogbaserte og tilrettelegges etter alderstrinn
og ønske om tema. Besøkets varighet er en time, men kan utvides til 1,5 timer. For å være en best mulig ressurs for skolene, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag.