Skoler

Elevbesøk

I de gamle fengselcellene får du se gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Ved å lære om rettslige forhold i fortiden får man et bedre grunnlag for å forstå rettslige forhold i vår egen tid.

Vi tilbyr gratis omvisninger for skoleklasser. Omvisningene varer 45 minutter, men kan utvides til to skoletimer. Vår hovedmålgruppe er ungdomsskole og videregående skole. Vi tar også gjerne imot barneskole, folkehøgskole og høyere utdanning.

For bestilling av omvisninger og ytterligere informasjon, ta kontakt med Christine Rokkan Eriksen: christine@justismuseet.no

Gratis omvisning og undervisningstilbud for skoler. Vi tar imot klasser tirsdag-fredag mellom 08:30 og 15:30.

 

TEMAER FOR ELEVBESØK (last ned brosjyren her)

GALSKAPENS FENGSEL

Gjennom gruppeoppgaver, quiz og dialogbasert omvisning utforsker elevene hva
utilregnelighet er, hvorfor vi ikke straffer utilregnelige og hvordan vi behandler
de som er for syke til å kunne straffes. Museet tilbyr også ordinær dialogbasert omvisning.

2 skoletimer | Eget undervisningsopplegg | 8.-10. trinn | VGS

NETTRESSURSER - GALSKAPENS FENGSEL

 

HVORFOR STRAFFER VI?

Her ser vi på straffetyper fra 1600-tallet og fram til i dag. Hvorfor er lov og rett nødvendig
for at et samfunn skal fungere? Hva er et rettssamfunn? Vi har hatt ulike typer straff til
ulike tider – hvorfor?

1-2 skoletimer | Dialogbasert omvisning | 8.-10. trinn | VGS

 

NORGE UNDER KRIGEN

Hva skjedde med rettssikkerheten i Norge under nazismens totalitære styresett?
Vi ser på også rettsoppgjøret, med hovedvekt på Rinnanbanden.

1-2 skoletimer | Dialogbasert omvisning | 8.-10. trinn | VGS

 

 

 

 

ROLLESPILL: RETTSSAK

Elevene gjennomfører en fiktiv rettssak for å lære mer om hva som foregår i rettssalen.

Du finner alt du behøver i rollespillet "Sjalusi med voldelig etterspill". Det eneste som trengs i tillegg, er deltakernes fantasi. Justismuseet disponerer rettssalen i Erling Skakkes gate 60 til fri bruk for rollespillet i autentiske omgivelser.
2 timer | Rollespill | 8.-10. trinn | VGS

NETTRESSURSER FOR ROLLESPILL

 

NETTRESSURS: RETTSSAMFUNNET

15 minutter | Interaktiv fortelling | 8.-10. trinn | VGS

 

 

NETTRESSURS: EN GRUNNLOVSFORTELLING

Link: Bli med Therese og Hassan på en utstilling utenom det vanlige! Tegnefilmen viser at Grunnloven fremeles er høyst aktuell - og griper mer inn i hverdagen enn du kanskje tror.

10 minutter | Animasjonsfilm | 8.-10. trinn | VGS

 

 

NETTRESSURS: GJELDSOFFER - EN INTERKATIV FORTELLING

Hva skjer om man lar være å betale regningene? I denne interaktive fortellingen kan du utforske fornuftige og ufornuftige valgmuligheter.

I Gjeldsoffer møter vi to ungdommer som bruker mer enn de tjener, og du kan utforske hvordan de skal komme seg ut av problemene. Den interaktive filmen tar for seg stegene i en inkassosak, og forklarer viktige begreper underveis.

Spillet viser at hvordan en liten økning av forbruket kan føre til store problemer. Gjeldsoffer tar opp en høyst relevant problemstilling. Betalingsproblemer blant ungdom er økende. 1 av 4 inkassosaker gjelder dem under 25 år.

 

Kompetansemål

8. – 10. trinn

Samfunnskunnskap: Beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere   greie for rettane til forbrukarane.

Matematikk fellesfag: Tal og algebra - gjere    berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og   rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata.

 

VGS

Individ, samfunn og kultur: Gjere greie for rettane ein har som forbrukar,  og diskutere forbrukarens etiske ansvar.

Rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi.

 

Grupper på egenhånd

Skoler og barnehager som ønsker å besøke museet på egenhånd
er velkomne til det. Vennligst ring og avtal på forhånd, så vi unngår kollisjon med museets egne omvisninger. Lærerne er ansvarlige for at elevene holder seg rolige i løpet av besøket.

 

Tilrettelegging

I tillegg til nevnte temaer kan vi skreddersy opplegg etter behov. Omvisningene er dialogbaserte og tilrettelegges etter alderstrinn
og ønske om tema. Besøkets varighet er en time, men kan utvides til 1,5 timer. For å være en best mulig ressurs for skolene, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag.