Jubileumsutstilling

Jubileet 

I 1918 fikk Trondheim sitt første museum dedikert til kriminalhistorie. Dette "Kriminalmuseet" er forløperen til Justismuseet, så vi markerer 100 års jubileet med denne nettutstillingen. Den viser de mange kapitlene frem til dagens museum, og noen av de interessante objektene som har blitt samlet opp gjennom historien takket være engasjerte politifolk.

 

De første ildsjelene

I 1918 tok Trondheims politimester Jelstrup (avbildet t.v.) initiativ til å sette opp et Kriminalmuseum i Trondheim. Allerede i 1906 hadde han tatt initiativ til det samme i Kristiania. Jelstrup og politioverbetjent Haavin (avbildet t.h.) satte straks i gang arbeidet med innsamling og registrering av gjenstander til museet. Objektene de samlet var bl.a. gamle pisker fra tukthuset, eldre politiuniformer, og samtidens kriminaltekniske objekter som de mente kunne være av interesse for fremtiden. Kriminalmuseet ble etablert i Hornemannsgården, daværende politikammer.

Museet var ikke åpent for det generelle publikum. Det var ment for opplæring av politi i deres historie og interessante kriminalsaker. Ingen katalog fra denne tiden er bevart, men gjenstandene har beholdt de gamle numrene i senere kataloger, så vi kan ta en titt på hva de første besøkende kunne få se.


Trykk her for å se de første museumsobjektene som bare politiet fikk se.