Nettutstilling: Politiet gjennom tidene

Sommeren 2017 arbeider museet med å gjennomgå og forbedre uniformsutstillingen vår. Her kan du se politihistorie fra 1700-tallet frem til moderne tider. Vi har også et utvalg politihatter og våpen.


Uniformsrommet

Uniformsrommet har fått nytt innhold. Fra den tidligste uniformen helt til moderne tider. I midten av rommet er det et utvalg hatter og sabler, og mer kommer.

Foto: Christine R. Eriksen

Tidslinje

Et utvalg av lokale uniformer fra det kommunale politi i Norge, 1686-1937

Den første uniformen

Den første kjente politiuniformen i Norge: en rekonstruksjon av politibetjentuniform brukt i Bergen i 1796. Den var inspirert av politiuniformene brukt i København.

Politibetjent, 1854

Gallauniform med sabel.

Politikonstabel, 1892

Uniform til en konstabel i Bergen, men den klassiske “kjølen” på hodet.

Politioverkonstabel, 1893

Uniform for rytterkorpset i Oslo.

Stasjonsbetjent, Strinda, 1914

Uniformen er basert på “uniformsnormalen” som utkom i 1914, og som de fleste lokale uniformer ble basert på. Disse forble i bruk frem til riksuniformen av 1936.

Politikonstabel, Oslo, 1932

Politikonstabeluniform med en britisk hjelm.

Fra kommunalt til statlig

Etter de turbulente streikene i 1931 ble et statlig politi etablert i 1932. Inntil da hadde politiet vært kommunalt. I 1936 ble det bestemt at all politi skulle være statlig.

Til venstre: en politikonstabel i statspolitiets feltuniform, 1934.

Til høyre: en førstebetjent i riksuniformen som var i bruk fra 1937 til 1966 (med unntak av okkupasjonstiden).

Moderne uniformer

Fra venstre: politioverkonstabel 1963, med unntak av distinksjoner og armmerke er denne fortsatt i bruk, politibetjent 1982-1995, politibetjent III 1995-2017.

Politihatter

Et utvalg hatter fra sen 1800- og tidlig 1900-tallet.

.

Politibetjent ca. 1850

Luen er fra ca. 1850 og antas å være brukt av betjenter og overkonstabler inntil 1877/78. En slik lue er ikke beskrevet i noe reglement, men har sannsynligvis blitt brukt i forskjellige varianter av polititjenestemenn i Oslo, Bergen og Trondheim i siste halvdel av 1800-tallet. I disse tider bar ikke politibetjentene full uniform til daglig. De kunne iføre seg uniform ved spesielle anledninger, da basert på 1854 uniformen sannsynligvis. Luen har nok eksistert i flere lokale varianter.

Politikonstabelhjelm 1874

En såkalt “Bobby”-hjelm fra Bergen, britisk inspirert. Byen fikk en ny type hjelm i 1892.

"Kjølen" 1892

Brukt i Bergen fra 1892 til ca. 1907. Toppen av hjelmen lignet et skips kjøl, derav kallenavnet “kjølen” på politiet.

Trondheim politi

En “prøysisk” inspirert hjelm brukt i Trondheim fra 1895 til 1910 med byvåpenet foran.

Statspolitiet

Politikepi fra 1932. Statspolitiet ble opprettet 1931 og fikk uniformer reglementert 1. april 1932 basert på uniformsnormalen av 1914. Statspolitiet ble omorganisert til Utrykningspolitiet i 1936 da hele politivesenet ble lagt under staten.

Politiluer, 1942-1995

Et utvalg politiluer fra krigen frem til i dag.

Politiluer, 1942

I 1942 kom en ny tysk-inspirert politiuniform med NS-merke.

Lensmannsluer

Luer for lensmenn gjennom tidene. Fra øverst til venstre: 1881, 1900, 1924, og 1936, den sistnevnte er riksuniformsluen som all politi da brukte.

Sabler

Politiets embetsmenn fikk tillatelse til å bære sabel i 1815. I 1846 ble sabel tillatt også for politibetjenter. Sabel ble kun båret ved de få anledninger man trakk i uniform og har vært like meget et verdighetstegn som et tjenestevåpen. Man sluttet å bære sabel med 1935 reglementet.

Detaljebilder: sabler

To sabler og et sverd fra ca. 1877.

Revolverset fra Botsfengselet i Oslo

Revolver i "cased set", bestående av revolver (Pepperbox), en enkeltløpet perkusjonspistol samt diverse verktøy, alt liggende i mahognykasse. Våpnet er anskaffet som det første skytevåpen til Botsfengslet. Botsfengslet ble oppført i årene 1845 - 51. Våpenet er trolig anskaffet i 1858 eller 1851.

Politiembetsmenn

Et utvalg uniformer for politiembetsmenn gjennom tidene. Fra venstre:

Gallauniform for politidirektører 1854, politimester i Christiania 1877, politiinspektør 1911, feltuniform 1934,

Detaljebilder: gallauniform 1854

Uniformskjolen har rød krage og oppslag, gullbroderier i ekeløvsmotiv på kragen, 3 små stolper av gull på oppslagene. Enkeltspent, løveknapper i forgylt messing.                    

Detaljebilder: politimester 1877

Uniform i bruk 1877-1911

Detaljbilder: politiinspektør 1911

Detaljbilder: politifullmektig 1934