Propaganda - Plakatene til Nasjonal Samling 1933-1945

Propaganda har forskjellig form til forskjellige tider. Utstillingen Propaganda viser hvordan Nasjonal Samling ville lage propagandaplakater som var tilpasset sin samtid. Nå også som nettutstilling!

Nasjonal Samling (NS) ble stiftet i 1933. Partiet orienterte seg tidlig mot nazisme og fascisme, og var sterkt opptatt av norrøn kulturhistorie. Før den tyske okkupasjonen hadde NS svært liten oppslutning, men ble fra høsten 1940 det eneste tillatte partiet i Norge. 

NS la stor vekt på propaganda, som ble spredt gjennom aviser, radio, film og trykksaker. Propagandaplakaten ble regnet som et av de sterkeste mediene.

Disse propagandaplakatene virker utdaterte i dag. Vår tids propaganda har funnet andre former og andre kanaler. Men grunnideen er den samme: Enkle forklaringer fremsettes med stor kraft. Nyanser og motforestillinger får ingen plass. Det gis ikke rom for tolkninger. Det er lett å se forskjell på venn og fiende.

Med utstillingen Propaganda ønsker Justismuseet å gjøre det lettere å gjenkjenne propaganda også i samtiden.

Les intervju med utstillingens kuratorer Eva Furseth og Johan Helberg.

Se nettutstillingen her