Nettutstilling: Dødsstraff à la Christian V

Christian 5 besteg tronen i 1670, og var konge i Danmark-Norge i nærmere 30 år. Monarkens dager dreide seg om dans og fest, ridning, fekting og jakt. Men han hadde flittige rådgivere. I Norge ble det viktigste resultat av hans regjering at landet fikk en ny lovbok, Christian 5s Norske Lov (1687). Noen få deler er fremdeles gjeldende i norsk rett.

49 måter å dø på - Christian 5s Norske Lov av 1687

Loven erstattet Christian IVs Norske Lov fra 1604, som i det store og hele var basert på oversettelse av det norske middelalderlovverket. Loven ble ikke erstattet før kriminalloven av 1842. Forbrytelser begått før kriminalloven tredde i kraft ble straffet etter Christian Vs lov. Den siste dødsdommen etter Christian 5s lov kom i 1862; en åtti år gammel kvinne ranet og kvalte vertinnen sin med et strømpebånd i Trondheim i 1827. Dødsdommen ble imidlertid omgjort til tukthus.

Forordningene kunne være ganske detaljerte.

 

Lovparagraf, forbrytelse, straff

6-1-3       Jesuitt, munk eller romersk-katolsk prest: Halshugging

6-1-7       Blasfemi (muntlig): Tungen skjæres ut, hodet hugges av og settes på en stake

6-1-8       Blasfemi (skriftlig): Hånden hugges av, så hodet, begge på stake

6-1-9       Å selge seg til Satan: Brennes levende

6.4.1-3    Majestetsfornærmelse eller væpnet opprør: Høyre hånd hugges av, kroppen parteres og legges på hjul, hodet på stake. Ære og gods tapt

6-4-4       Samling av soldater eller milits uten hjemmel: Halshugging

6-4-13     Oppsetsighet mot Kongens befalinger: Ære, liv og gods tapt

6-4-14     Kunnskap om oppsetsighet: Ære, liv eller gods tapt

6-6-7      Barnedrap: Halshugging, hodet på stake

6-6-8      Fødsel i dølgsmål: Halshugging, hodet på stake

6-9-1      Overlagt drap: Halshugging, hodet på stake

6-9-12    Landeveisrøveri med mord: Halshugging, steile og hjul

6-9-13    Mord under innbrudd: Halshugging, steile og hjul

6-13-8    Samleie med tre uberyktede kvinner: Halshugging

6-13-14   Blodskam (incest): Halshugging og deretter brenning på bål

6-13-15   Samleie med dyr: Brennes levende

6-13-16   Voldtekt: Henrettelse

6-13-22  Gift kvinne/manns bortløping med annen: Henrettelse for begge

6-13-24  Bigami: Halshugging

6-13-25  Tredje gangs hor: Mann halshugges, kvinne puttes i sekk og druknes. Drukning er ikke utført i Norge etter 1735

6-16-1   Landeveisrøveri: Halshugget, steile og hjul

6-16-2   Røveri på skibbrudne mennesker: Halshugget, steile og hjul

6-16-4   Tyveri fra kirken: Henges

6-17-30  Skogfinner som streifer rundt: Henrettes

6-17-39  Tyveri etter å ha brudt ut av fengselet: Henges

6-18-2   Falskmyntneri: Ære, liv og gods

 

[Publisert: 2013, Tekst: Eva Furseth]


Christian 5s Norske Lov (1687-1845). Norsk rettsmuseums eksemplar.

Loven baserte seg på Den Danske Lov, men inneholdt en flere særbestemmelser og innrømmelser overfor norske, økonomiske interesser. Loven erstattet Christian IVs Norske Lov fra 1604, som i det store og hele var basert på oversettelse av det norske middelalderlovverket.

Halshugging, steile og hjul

Kongens livlege Johann Friedrich Struensee (1737-772) var den egentlige makthaveren i Danmark i 1770–1772, og dronningens elsker. Den regjerende kong Christian VII var sinnssyk, og fullstendig uinteressert i regjeringssaker. Struensee innledet deretter en strøm av reformer i opplysningstidens ånd. Etter knapt to år ved makten ble han avsatt ved et kupp og dømt til døden dømt for majestetsfornærmelse og en rekke andre forbrytelser. Han ble straffet med avhugning av høyre hånd, halshugning og partering, hvorpå kroppen ble lagt på hjul og steiler.

Tap - Falskmynteri av Ære, liv og gods

Også ekte mynter kunne variere sterkt i diameter og tykkelse, i og med stemplene ble laget for hånd. Med skillingen fra 1771 ble variasjonene ekstra store, og ga rom for falsknerier. Vinteren 1775/76 ble det rapportert om en betydelig produksjon av falske skillinger på vestlandet - uten at de skyldige ble pågrepet. Fogden i Bergen skriver: Den Norske bonde er snedig og mangen af dem arbejder godt i kobber.

Heksebrenning

Trollnøster. Disse fire nøstene er laget av hamp og grisebust, og de skal ha tilhørt Åse Bøler, den siste heksa som ble brent i Nes i 1637. Les mer i Digitalt Museum.