Galskapens fengsel - for syk til å straffes, for farlig til å slippes fri

Den skiftende utstillingen Galskapens fengsel tilbyr et gløtt inn i en lukket verden. Her får du et innblikk i hvordan farlige, kriminelle sinnssyke har blitt håndtert gjennom tidene. Utstillingen er for tiden på vandring. En mindre versjon er tilgjengelig for skoleklasser.

De farlige sinnssyke som samfunnsproblem

Hvordan har man sett på sinnssykdom og utilregnelighet? Hva har man gjort for å løse dette problemet? Hva er dagens utfordringer i sikkerhetspsykiatrien?

"Galskapens fengsel" tar for seg norsk sikkerhetspsykiatri i det 20. århundret, med utgangspunkt i arkivene etter Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus i Trondheim. Dette var de to første institusjonene i Norge som ble opprettet som spesielt tiltak mot farlige, kriminelle sinnssyke.

 

Kriminalasylet

Justismuseet holder i dag til i den bygningen som i sin tid rommet den ene av de to institusjonene, Kriminalasylet. Det er likevel ikke derfor vi har laget utstillingen og boken, men fordi sikkerhetspsykiatri innebærer inngrep i individers frihet, inngrep som er hjemlet i lov. Temaet er derfor klart innenfor det samfunnsområdet et justismuseum skal beskjeftige seg med. Ikke minst er det meget aktuelt, tilregnelighetsbegrepet har fått mye oppmerksomhet i senere tid.

 

Tidslinje

Siden eldre tid har man hatt egne lover for de som er så psykisk syke at de ikke klarer å forholde seg til virkeligheten. Klikk her for en oversikt over utviklingen i lovene og behandlingen av farlige, kriminelle sinnssyke i Norge fra år 950 og fram til i dag.

 

The Mental Machine

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt med NTNU og Brøset kompetansesenter gjennom forskningsprosjektet "The Mental Machine", ledet av professor Øyvind Thomassen.

 

Bok

En fyldig og rikt illustrert utstillingsbok fås kjøpt på museet til kr. 250,-.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

 

Undervisningsopplegg

Utstillingen er nå på vandring, men Justismuseet tilbyr enda et undervisningsopplegg basert på utstillingen. Ta kontakt for mer informasjon.


Bygningen som huser museet fungerte som kriminalasyl for farlige og særlig vanskelige sinnslidende menn i perioden 1895-1963.

​Trykk på bildet for å se vår film “Hva er utilregnelighet”.

Reitgjerdet sykehus var en del av kriminalomsorgen i perioden 1923-1987. I dag er bygget kjent som Brøset, en psykiatrisk avdeling underlagt St. Olavs hospital.

Sinnssykdom og kriminalitet.

Pasient ved Kriminalasylet iført håndjern.

Fra forbryteralbummet. Mange innsatte ved Kriminalasylet hadde forhistorie med flere lovbrudd og opphold i ordinært fengsel.

Flere av pasientene ved Kriminalasylet leide inn profesjonell fotograf for portrettering. Dette bildet ble tatt i 1911.

Julefeiring ved Kriminalasylet.

Reimseng fra Rotvoll.

Pasienttegning fra Rotvoll sykehus.