Nettutstilling: Maktens bilder

Se NRKs reportasje

Utstillingen synliggjør hvordan politiet fra 1850-tallet brukte fotografier for å få kontroll over grupper av mennesker som ble definert som kriminelle eller suspekte. Utstillingen ble vist ved museet 2007-08, og har siden vært vist ved en rekke andre steder i Norge.

Se en nettbasert versjon av utstillingen her!

Se NRKs reportasje her.

Her kan du laste ned katalogen til Maktens bilder. Teksten er skrevet av Aud Sissel Hoel, førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.


”Forbryder Album Christiania” er preget i gullskrift på forsiden.

Før fotografiet

Fram til fotografiet var oppfunnet hadde identifisering av personer vært avhengig av at en eller flere kjente kjente personens utseende fra før. Forbryteralbumene betød derfor en betydelig kapasitetsøkning for politiet.

Fra utstillingen

Fotografisk registrering av utseende er første trinn i en utviklingsrekke som foreløpig har sitt endepunkt i DNA.